ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ (ಕಅಇ) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮರಗಳ ಕಡಿಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೆಲವು ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಜಮೀನುಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾ ಮಿಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮರಮಟ್ಟು ಆಧರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬದಲಿಸುವುದನ್ನು ಇದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎಸ್‌. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
  ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
 • ಶ್ರೀ. ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ
  ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು
 • ಡಾ. ಸಂದೀಪ್‌ ದವೆ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಪಪ
 • ಶ್ರೀ. ಸಂಜಯ್‌ ಮೋಹನ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ
  ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (ಅಪಮು)
 • ಶ್ರೀ. ಸಂಜಯ್ ಎಸ್. ಬಿಜ್ಜೂರ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ
  ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ)

ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27.04.1978 ರಿಂದ 31.12.2019ರ ವರೆಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವೃಂದದ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ


ದಿನಾಂಕ 27.04.1978 ರಿಂದ 31.12.2019ರ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವೃಂದದ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ


ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27.04.1978 ರಿಂದ 31.12.2019ರ ವರೆಗಿನ ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ


ದಿನಾಂಕ 27.04.1978 ರಿಂದ 31.12.2019ರ ವರೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ


ಅಧೀಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 27-04-1978 ರಿಂದ 31-12-2019 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ


2021ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಮಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಂಬರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು. ದಿನಾಂಕ : 25/03/21


ದಿನಾಂಕ 27.04.1978 ರಿಂದ 31.12.2019ರ ವರೆಗೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ


ಕಾವೇರಿ ಕಾಲಿಂಗ್‌ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ


ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ವಾರ್ತೆ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020


ಅರಣ್ಯ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸೌಕರ್ಯ/ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ


ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂಬ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ʼಎʼ ಮತ್ತು ʼಬಿʼ ಗುಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು


Draft Seniority list of Range Forest Officersas on 31-12-2019


ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೈಲ್ಡಿನಾರ್ (ವೆಬಿನಾರ್) ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ


Advisory for Dealing with Import of Exotic life species in India and Declaration of Stock


ಅರಣ್ಯ ವಾರ್ತೆ ಮಾರ್ಚ 2020


ಸರ್ಕಾರಿ ಟಿಂಬರ್ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಮರದ (21 ಜಾತಿಗಳು) ಚಿಲ್ಲರೆ ದರಗಳು


ಟಿಂಬರ & ಇತರೆ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕಗಳು


ಅರಣ್ಯ ಭೂ ತಿರುವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ನೆಡುತೋಪು (1:10)ಬೆಳೆಸುವುದರ ಕುರಿತು


ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.


2020-21 ಸಾಲಿನ ಇಲಾಖಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ದರಪಟ್ಟಿ


ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಮರ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: 20-02-2020


2018 ಹುಲಿ ಗಣತಿ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಂಬ್ರಮದ ಕ್ಷಣ


ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ, ಹಾಸನ

ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ, ಮಂಡ್ಯ

ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ, ವಿಜಯಪುರ

ಚಿಣ್ಣರ ವನ ದರ್ಶನ

ಚಿಣ್ಣರ ವನ ದರ್ಶನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಚಿಣ್ಣರ ವನ ದರ್ಶನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

BENGARE TREE PARK,MANGALURU

ಸಂಜೀವಿನಿ ವನ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್, ಧಾರವಾಡ

ನಾಗರಾಲ್ ದೈವೀವನ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕಾಗಿನೆಲೆ ದೈವೀವನ,ಹಾವೇರಿ

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೈವೀವನ, ಮೈಸೂರು

ಮಗುವಿಗೊಂದು ಮರ ಶಾಲೆಗೊಂದು ವನ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಮಗುವಿಗೊಂದು ಮರ ಶಾಲೆಗೊಂದು ವನ, ಯಾದಗಿರಿ

ಮಗುವಿಗೊಂದು ಮರ ಶಾಲೆಗೊಂದು ವನ, ಯಾದಗಿರಿ