A- A A+
 • 6363308040
 • 1926
ಸಚಿವಾಲಯ
 • ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ)
 • ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ)
 • ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ)
 • ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
 • ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
 • ಶ್ರೀ. ಸಂದೀಪ್‌ ದವೆ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ)
 •   ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 447, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
 •   prsfee@gmail.com
 •   08022258393
 • ಶ್ರೀ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ)
 •   ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ), ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
 •   secyforest-fee@karnataka.gov.in
 •   08022254434
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ಸ್ಮಿತಾ ಬಿಜ್ಜೂರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ)
 •   ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ), ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 442, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
 •   secyforest-fee@karnataka.gov.in
 •   08022254434
ಅರಣ್ಯ ಭವನ
 • ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (HOFF)
 • ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರು
 • ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು
ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
 • ಶ್ರೀ. ಪುನಾಟಿ ಶ್ರೀಧರ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (HOFF) (ಅರಣ್ಯ ಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , 18 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ , ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ , ಬೆಂಗಳೂರು - 560003
 •   pccfkar@gmail.com
 •   08023343770
 • ಶ್ರೀ. ಸಂಜಯ್ ಮೋಹನ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮುಖ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪರಿಪಾಲಕರು)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   pccfwl@aranya.gov.in
 •   8023345846
 • ಶ್ರೀ. ಅಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   apccfdev@aranya.gov.in
 •   8023342827
 • ಶ್ರೀ. ಶಿವ್ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಐಸಿಟಿ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   apccfci@gmail.com
 •   8023347086
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ರಿತು ಕಕ್ಕಾರ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   ewprtpccf@gmail.com
 •   08023347008
 • ಶ್ರೀ. ರಾಜೀವ್ ರಾಂಜನ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   apccffc@aranya.gov.in
 •   08023346472
 • ಶ್ರೀ. ಹರಿಕುಮಾರ್ ಜಾ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಕಾನೂನು ಘಟಕ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   apccfflc@gmail.com
 •   08023460712
 • ಶ್ರೀ. ಪುನೀತ್ ಪಾಠಕ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   apccfewprt@aranya.gov.in
 •   08023340465
 • ಶ್ರೀ. ಸುಭಾಷ್ ಕೆ. ಮಾಲ್ಖಡೆ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ವನ್ಯಜೀವಿ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   apccfwl@aranya.gov.in
 •   08023341993
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ ಎಸ್. ಅರೇಕಲ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   apccfsf@aranya.gov.in
 •   08023349568
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ಸೀಮಾ ಗಾರ್ಗ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಜಾಗೃತದಳ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   apccfvig@aranya.gov.in
 •   08023440467
 • ಶ್ರೀ. ಜಗ್ ಮೋಹನ್ ಶರ್ಮಾ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   apccfpr@aranya.gov.in
 •   08023367123
 • ಶ್ರೀ. ರಂಗ ರಾವ್ ಜಿ.ವಿ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆನೆ ಯೋಜನೆ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   pccfwl@gmail.com
 •   08023346389
 • ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಎಸ್. ಯಾದವ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಕಾಂಪಾ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   apccfcampa@aranya.gov.in
 •   08023561276
 • ಶ್ರೀ. ಮಿಲ್ಲೋ ಟ್ಯಾಗೊ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   ccflandrecords@gmail.com
 •   08023566490
 • ಶ್ರೀ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಬಿದಿರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   apccfnfap@gmail.com
 •   08023563931
 • ಶ್ರೀ. ಬೃಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳು)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   apccfprojects@aranya.gov.in
 •   08023343090
 • ಶ್ರೀ. ಬೃಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   apccffrm@aranya.gov.in
 •   08023341459
 • ಶ್ರೀ. ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಎಸ್. ಬಿಜ್ಜೂರ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   apccfhqc@aranya.gov.in
 •   08023346649
 • ಶ್ರೀ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರತನ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   ccffc@aranya.gov.in
 •   08023347538
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾಶ್ವತಿ ಮಿಶ್ರಾ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳು)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   cfpf@aranya.gov.in
 •   08023565478
 • ಶ್ರೀ. ಬಿಸ್ವಿಜಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   ccfict@aranya.gov.in
 •   08023566744
 • ಶ್ರೀ. ಡಾ. ಕೆ.ಹೆಚ್. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   ccffrm@aranya.gov.in
 •   08023341459
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಕ್ಷತ ಹೆಚ್   ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
 •   ಐಸಿಟಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003
 •   akshatha.06.h@gmail.com
 •   08023346551
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ಇಂದುಪ್ರಿಯಾ ಜೆ   ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
 •   ಐಸಿಟಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003
 •   rfo4ictc@aranya.gov.in
 •   08023346551
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ನಮಿತ ಎಸ್   ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
 •   ಐಸಿಟಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003
 •   rfo6ictc@aranya.gov.in
 •   08023346551
 • ಶ್ರೀ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂ   ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
 •   ಐಸಿಟಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003
 •   rfo7ictc@aranya.gov.in
 •   08023346551
 • ಶ್ರೀಮತಿ. Lekhadarshini H C   ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
 •   ICT, Aranya Bhavana 18th cross Malleswaram Bengalore-560003
 •   rfo2_ictc@aranya.gov.in
 •   08023346551
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ನಿವೇದಿತ ಟಿ ಪಿ   ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   ccfict@aranya.gov.in
 •   08023566744
 • ಶ್ರೀ. ದಿನೇಶ್ ಕೆ   ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
 •   ಐಸಿಟಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003
 •   dineshak@aranya.gov.in
 •   08023346551