A- A A+
(ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ) ಮಾನವ - ಆನೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ- 2024 ಅಪೆಕ್ಸ್‌ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: KFD/HOFF/B9(MSC)/1/2020-PnR-KFD dated: 06/07-06-2024 ಗೆ ಪೂರಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ [II] ದಿನಾಂಕ: 08-07-2024 ಅಪೆಕ್ಸ್‌ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: KFD/HOFF/B9(MSC)/1/2020-PnR-KFD dated: 06/07-06-2024 & ಪೂರಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: 02-07-2024 ರನ್ವಯ ಜರಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು.- ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ- ದಿನಾಂಕ: 05-07-2024 ರಂತೆ 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ/ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾದ ಆದೇಶ/ಹಿಂಬರಹಗಳನ್ನು ವೀಕs್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
(ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ) ಮಾನವ - ಆನೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ- 2024

ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಶ್ರೀ. ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಭಾ.ಅ.ಸೇ

ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ)
ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.
apccfworkingplan@gmail.com

ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ

ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ ಅರಣ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆ.ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಕಾಯೋ) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿದೆ.ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯಗಳು ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸರ್ವೇ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದೆ.ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1963 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ನಿಯಮ 1969ಗಳಡಿ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯಗಳು, ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯಗಳು, ಡೀಮ್ಡ್ ಅರಣ್ಯಗಳು, ಸಣ್ಣ ಅರಣ್ಯಗಳು ಮುಂತಾಗಿ ಅನುಸೂಚಿತಗೊಳಿಸಲು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿದೆ.