ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ (ಕಅಇ) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮರಗಳ ಕಡಿಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೆಲವು ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಜಮೀನುಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾ ಮಿಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮರಮಟ್ಟು ಆಧರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬದಲಿಸುವುದನ್ನು ಇದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
  ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 • ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕತ್ತಿ
  ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 • ಶ್ರೀ. ಜಾವೆದ್‌ ಅಕ್ತರ್‌, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಪಪ
 • ಶ್ರೀ. ಸಂಜಯ್‌ ಮೋಹನ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ
  ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (ಅಪಮು)
 • ಶ್ರೀ. ಸಂಜಯ್ ಎಸ್. ಬಿಜ್ಜೂರ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ
  ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ)

ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು

Webinar series No.1 on Conservation of Fresh water fauna for pure water


Webinar series on Conservation of Fresh water fauna for pure water


೬೭ನೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹ – ೨೦೨೧ : ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಡಿಗೆ


೬೭ನೇ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಪ್ತಾ ಹ – ೨೦೨೧


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನ, 2021


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ 13-09-2021 - 24-09-2021 ಕುರಿತು. ದಿನಾಂಕ : 03-09-2021


75ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು


ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 27-04-1978 ರಿಂದ 31-12-2019 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ : 23-07-2021


ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 27.04.1978 ರಂದ 31.12.2019 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ: 23-07-2021


ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಆದೇಶ. ದಿನಾಂಕ : 20-07-2021


2021ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಮಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು. ದಿನಾಂಕ: 25-06-2021


ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ.ದಿನಾಂಕ : 08-07-2021


ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೋಜಣಿದಾರರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ


ದಿನಾಂಕ: 27-04-1978 ರಿಂದ 31-12-2019 ರ ವರೆಗಿನ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ : 28-06-2021


ದಿನಾಂಕ: 27-04-1978 ರಿಂದ 31-12-2019 ರ ವರೆಗಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ : 28-06-2021


ದಿನಾಂಕ: 27-04-1978 ರಿಂದ 31-12-2019 ರ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ : 28-06-2021


ದಿನಾಂಕ: 27-04-1978 ರಿಂದ 31-12-2019 ರ ವರೆಗಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ : 28-06-2021


ದಿನಾಂಕ 27 .04 .1978 ರಿಂದ 31.12.2019 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.pdf


ದಿನಾಂಕ 27.04.1978 ರಿಂದ 31.12.2019 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ


ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27.04 .978 ರಿಂದ 31.12.2019ರವರೆಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ


ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27.04.1978 ರಿಂದ 31.12.2019ರವರೆಗಿನ ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.


ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ದರಪಟ್ಟಿ 2021-22


ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 27-04-1978 ರಿಂದ 31-12-2019 ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ : 22-04-2021


2021ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಮಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಂಬರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು. ದಿನಾಂಕ : 25/03/21


2020-21 ಸಾಲಿನ ಇಲಾಖಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ದರಪಟ್ಟಿ


2018 ಹುಲಿ ಗಣತಿ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಂಬ್ರಮದ ಕ್ಷಣ


ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ, ಹಾಸನ

ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ, ಮಂಡ್ಯ

ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ, ವಿಜಯಪುರ

ಚಿಣ್ಣರ ವನ ದರ್ಶನ

ಚಿಣ್ಣರ ವನ ದರ್ಶನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಚಿಣ್ಣರ ವನ ದರ್ಶನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

BENGARE TREE PARK,MANGALURU

ಸಂಜೀವಿನಿ ವನ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್, ಧಾರವಾಡ

ನಾಗರಾಲ್ ದೈವೀವನ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕಾಗಿನೆಲೆ ದೈವೀವನ,ಹಾವೇರಿ

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೈವೀವನ, ಮೈಸೂರು

ಮಗುವಿಗೊಂದು ಮರ ಶಾಲೆಗೊಂದು ವನ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಮಗುವಿಗೊಂದು ಮರ ಶಾಲೆಗೊಂದು ವನ, ಯಾದಗಿರಿ

ಮಗುವಿಗೊಂದು ಮರ ಶಾಲೆಗೊಂದು ವನ, ಯಾದಗಿರಿ