ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಡಾ. ವಿ. ಕರಿಕಾಳನ್

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ
ಅರಣ್ಯ ಭವನ, ಅಶೋಕಪುರಂ, ಮೈಸೂರು -570008
08212481159
dcfwlmys@gmail.com

ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ

ಮೈಸೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 8,612.52 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದಿವೆ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಲಯಗಳಿದ್ದು, ಅವು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಲಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಎರಡು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ: ಮೈಸೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ 1) ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ 2) ಅರಬಿತಿಟ್ಟು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ 3) ಮೇಲಪುರ ದುಂಬಿ ತಿನ್ನುವ ಹಕ್ಕಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮ ಮೇಲುಕೋಟೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ 1) ಮೇಲುಕೋಟೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ 2) ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ನವಿಲು ಅಭಯಾರಣ್ಯ 3) ಕೊಕ್ಕರೆಬೆಳ್ಳೂರು ಸಮುದಾಯ ಮೀಸಲು

ಮೈಸೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ನಕ್ಷೆ

--%>

ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳು

ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳು