Notification Details (The list may not be exhaustive)

SL.NO. CIRCLE DIVISION SUB DIVISION RANGE FOREST NOTIFICATION NUMBER
1 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet ADALI RF 5618 5618 - 1894-07-02
2 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet ADALI RF 7F 7F - 1879-03-01
3 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet ADANGAON PF 6043B 6043-B - 1908-06-25
4 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet ADANGAON RF 3022A 3022-A - 1908-03-26
5 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet ADANGAON RF 7258 7258 - 1896-09-14
6 Kanara Haliyal Haliyal Bhagwati ADIGERA RF 15F 15F - 1879-03-01
7 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani ADIGERA RF 15F 15F - 1879-03-01
8 Kanara Haliyal Haliyal Bhagwati ADIGERA RF 7534 7534 - 1898-11-22
9 Kanara Haliyal Dandeli Joida ADOLI RF 7258 7258 - 1896-09-14
10 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal AGASLHATTI RF 15F 15F - 1879-03-01
11 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli AGSALKATTA RF 15F 15f - 1879-03-01
12 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal AJAGOAN RF 8971 15F - 1879-03-01
13 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal AJAGOAN RF 8971 8971 - 1912-09-30
14 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal AJAGOAN RF S-35-9-9076 S3599076 - 1923-07-05
15 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal AJAGOAN RF 15F 15F - 1879-03-01
16 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli AJGAON RF 15F 15f - 1879-03-01
17 Kanara Haliyal Ganeshgudi Barchi AJGARNI RF 15F 15-F - 1879-03-01
18 Kanara Haliyal Ganeshgudi Barchi AJGARNI RF 889 889 - 1910-02-03
19 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani AJMINHAL RF 15F 15F - 1879-09-01
20 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani ajminhal vf 614 614 - 1925-06-18
21 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet AKRALI RF 150 150 - 1921-01-20
22 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet AKRALI RF 5618 5618 - 1894-07-02
23 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet AKRALI RF 7F 7F - 1879-03-01
24 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet AKRALI RF S-35-3-15472 S 35315472 - 1936-09-14
25 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet AKRALI RF S-35-3-21151 S 35321151 - 1924-01-15
26 Kanara Haliyal Ganeshgudi Barchi ALAR RF 15F 15-F - 1879-03-01
27 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli ALUR RF 15F 15f - 1879-03-01
28 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal AMANKOP RF 15F 15F - 1879-03-01
29 Kanara Haliyal Dandeli Joida AMARDE RF 7258 7258 - 1896-09-14
30 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal AMBARGI RF 15F 15F - 1879-03-01
31 Kanara Haliyal Dandeli Joida AMBELI (IIAVA ) PF 12489 12489 - 1908-12-07
32 Kanara Haliyal Dandeli Joida AMBELI (IIAVA ) RF 6043B 6043B - 1908-06-17
33 Kanara Haliyal Dandeli Joida AMBELI (LLAVA RF 7258 7258 - 1896-09-14
34 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli AMBEWADI RF 15F 15f - 1879-03-01
35 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli AMBEWADI RF 889 889 - 1910-03-02
36 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet AMSHET RF 3022A 3022-A - 1908-03-26
37 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet AMSHET RF 7258 7258 - 1896-09-14
38 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani ARAKI HOSUR RF 15F 15F - 1987-03-01
39 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani ARAKI HOSUR RF AFD 185 FAF 59 AFD185FAF59 - 1959-09-10
40 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal ARALWAD RF 15F 15F - 1879-03-01
41 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani ARASHANGERI RF 15F 15F - 1879-03-01
42 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet ASU RF 7258 7258 - 1896-09-14
43 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet AWEDI RF 3022A 3022-A - 1908-03-26
44 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet AWEDI RF 7258 7258 - 1896-09-14
45 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli BADAGUNDA RF 7258 7258 - 1896-11-14
46 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli BADAKANSHIRDA RF 15F 15 F - 1879-03-01
47 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli BADAKANSHIRDA RF AFD 120 FAF 59 AFD 120 FAF59 - 1959-04-13
48 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani BALSHETTIKOP RF 15F 15F - 1879-03-01
49 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani BALSHETTIKOP RF S-35-9-9077 S-3599077 - 1922-06-19
50 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet BAMANWADI RF 7258 7258 - 1896-09-14
51 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet BAMARDE RF 3022A 3022-A - 1908-03-26
52 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet BAMARDE RF 7258 7258 - 1896-09-14
53 Kanara Haliyal Dandeli Joida BAPHELI RF 7258 7258 - 1896-09-14
54 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli BEDARSHIRGUR RF 15F 15f - 1879-03-01
55 Kanara Haliyal Ganeshgudi Barchi BEDAR-SHIRGUR RF 15F 15-F - 1879-03-01
56 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli BEDARSHIRGUR RF 889 889 - 1910-03-03
57 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli BEDARSHIRGUR RF 8971 8971 - 1912-10-03
58 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli BEERAMPALI RF 3022A 3022-A - 1908-03-26
59 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli BEERAMPALI RF 7258 7258 - 1896-09-17
60 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal BELAWATAGI RF 15F 15F - 1879-03-01
61 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal BELAWATAGI RF 5207 5207 - 1916-05-19
62 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal BELAWATAGI RF S-35-9076 S3599076 - 1923-07-05
63 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal BELAWATAGI RF S-35-9-9140 S3599140 - 1923-07-05
64 Kanara Haliyal Dandeli Joida BELLUDI (KHODLI) PF 10054 10054 - 1907-10-12
65 Kanara Haliyal Dandeli Joida BELLUDI (KHODLI) RF 3022A 3022A - 1908-03-23
66 Kanara Haliyal Dandeli Joida BELLUDI (KHODLI)7258 7258 - 1896-09-14
67 Kanara Haliyal Dandeli Joida BELLUDI(KHODLI) PF 12489 12489 - 1908-12-07
68 Kanara Haliyal Haliyal Bhagwati BHAGWATHI RF 15F 15F - 1879-03-01
69 Kanara Haliyal Haliyal Bhagwati BHAGWATHI RF 4771A 4771A - 1910-05-27
70 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal BHANASAGIRA RF 15F 15F - 1879-03-01
71 Kanara Haliyal Haliyal Bhagwati BHIMANHALI RF 15F 15F - 1879-03-01
72 Kanara Haliyal Dandeli Joida BIRODA RF 7258 7258 - 1896-09-14
73 Kanara Haliyal Dandeli Joida BIRODE RF 3022A 3022A - 1908-03-23
74 Kanara Haliyal Haliyal Bhagwati BOGUR RF 15F 15F - 1879-03-01
75 Kanara Haliyal Haliyal Bhagwati BOGUR RF S-35-9-9076 S-3599076 - 1923-07-05
76 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani BOMANAHALI RF 15F 15F - 1879-03-01
77 Kanara Haliyal Haliyal Bhagwati BOMANHALI RF 15F 15F - 1879-03-01
78 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet BOREGALI PF 6043B 6043-B - 1908-06-25
79 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet BOREGALI RF 3022A 3022-A - 1908-03-26
80 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet BOREGALLI RF 7258 7258 - 1896-09-14
81 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet BORI PF 6043B 6043-B - 1908-06-25
82 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet BORI RF 3022A 3022-A - 1908-03-26
83 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet BORI RF 7258 7258 - 1896-09-14
84 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani BUKANKOP RF 15F 15F - 1879-03-01
85 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani BUKANKOP RF 8926 8926 - 1916-09-15
86 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat CHANDEWADI PF 6043B 6043B - 1908-06-25
87 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat CHANDEWADI RF 12798 12798 - 1915-12-01
88 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat CHANDEWADI RF 3022A 3022A - 1908-03-26
89 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat CHANDEWADI RF 7258 7258 - 1896-09-17
90 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet CHAPALI RF 3022A 3022-A - 1908-03-26
91 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet CHAPALI RF 7258 7258 - 1896-09-14
92 Kanara Haliyal Dandeli Joida CHAPKAND RF 7258 7258 - 1896-09-17
93 Kanara Haliyal Dandeli Joida CHAPOLI(A) RF 7258 7258 - 1896-09-17
94 Kanara Haliyal Dandeli Joida CHAPOLI(K) PF 6043B 6043B - 1908-06-17
95 Kanara Haliyal Dandeli Joida CHAPOLI(K) RF 7258 7258 - 1896-09-14
96 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal CHIBBALGERI RF 15F 15F - 1879-03-01
97 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal CHIBBALGERI RF S-35-9-9076 S3599076 - 1923-07-12
98 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani CHIMMANHALI RF 15F 15F - 1879-03-01
99 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani CHINAGINKOP RF 15F 15F - 1879-03-01
100 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani CHOTAKANSHIRDA RF 15F 15F - 1879-03-01
101 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani CHOTAKANSHIRDA RF 889 889 - 1910-01-31
102 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli DANDELI RF 15F 15f - 1879-03-01
103 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat DEVALLI PF 6043B 6043B - 1908-06-25
104 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat DEVALLI PF 6043B 6043B. - 1908-06-25
105 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat DEVALLI RF 12798 12798 - 1915-12-01
106 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat DEVALLI RF 7258 7258 - 1896-09-17
107 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat DEVALLI RF S-35-9-14551 14551 - 1929-09-05
108 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat DEVALLI RF S-36-9-33612 33612 - 1938-11-07
109 Kanara Haliyal Dandeli Joida DEVOLI RF 7258 7258 - 1896-09-14
110 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani DODDAKOP RF 15F 15F - 1879-03-01
111 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani DODDAKOP RF S-35-9 S-359 - 1921-09-21
112 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani DODDAKOP RF S-35-9-9076 S359076 - 1923-07-05
113 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani DODDASHIRGUR RF 15F 15F - 1879-03-01
114 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal DOMGERA RF 15F 15F - 1879-03-01
115 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal DONGARIKOP RF 15F 15F - 1879-03-01
116 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal DONGARIKOP RF S-35-9-17260 S35917260 - 1923-07-05
117 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal DONGARIKOP RF S-35-9-9076 S3599076 - 1923-07-05
118 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli DONSHET RF 7258 7258 - 1896-09-14
119 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli DONSHET RF S-35-9-2008-J S3592008 - 1896-09-14
120 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani DONSHIRGUR RF 15F 15F - 1879-03-01
121 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal DUGINKERI RF 15F 15F - 1879-03-01
122 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat DURG PF 6043B 6043B - 1908-06-25
123 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat DURG RF 12798 12798 - 1915-12-01
124 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat DURG RF 3022A 3022A - 1908-03-26
125 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat DURG RF 7258 7258 - 1896-09-17
126 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet DURGI RF 7258 7258 - 1896-09-14
127 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani GADGERI RF 15F 15F - 1879-03-01
128 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani GADGERI RF 3122 3122 - 1920-09-30
129 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal GADIYAL RF 15F 15F - 1924-07-25
130 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal GADIYAL RF AFD 185 FAF 59 AFD 185 FAF 59 - 1959-07-03
131 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani GARADOLI RF 15F 15F - 1879-03-01
132 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli GAVEGALI RF 3022A 3022-A - 1908-03-26
133 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli GAVEGALI RF 7258 7258 - 1896-09-17
134 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli GAVEGALI RF S-35-9-12603 S.35912603 - 1949-03-01
135 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet GHAVANE RF 7258 7258 - 1896-09-14
136 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet GHAVNE PF 6043B 6043-B - 1908-06-25
137 Kanara Haliyal Ganeshgudi Barchi GOBRAL RF 15F 15-F - 1879-03-01
138 Kanara Haliyal Ganeshgudi Barchi GOBRAL RF 889 889 - 1910-02-03
139 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal GOLEHALLI RF 15F 15F - 1879-03-01
140 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal GUDDAPURA RF 15F 15F - 1879-03-01
141 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal GUDDAPURA RF 7534 G.N.No. - 1898-11-22
142 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal GULADKOP RF 889 889 - 1910-01-31
143 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal GULADKOP RF 15F 15F - 1879-03-01
144 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani GUNDOLI RF 15F 15F - 1879-03-01
145 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal GUTTIBAIL RF 15F 15F - 1879-03-01
146 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal HALIYAL RF 15F 15F - 1879-03-01
147 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal HAMPEHALI RF 15F 15F - 1879-03-01
148 Kanara Haliyal Ganeshgudi Barchi HANDLI RF 15F 15-F - 1879-03-01
149 Kanara Haliyal Ganeshgudi Barchi HANDLI RF 6112 6112 - 1919-06-17
150 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal HARAWALI RF 15F 15F - 1879-03-01
151 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli HAREGALI RF 7258 NO.7258 - 1896-09-17
152 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli HARNODA RF 15F 15 F - 1879-03-01
153 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli HARNODA RF AFD 120 FAF 59 AFD 120 FAF59 - 1959-04-13
154 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli HARNODA RF S-35-9-16136 S.35916136 - 1924-09-25
155 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani hosur pandral vf 614 614 - 1925-06-18
156 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani HOSUR RF S-35-9-9076 S-359076 - 1923-07-05
157 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani HOSUR(PANDRAL) RF 15F 15F - 1879-03-01
158 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli HUDSA RF 12489 12489 - 1908-12-10
159 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli HUDSA RF 7258 7258 - 1896-09-17
160 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal HULLATTI RF 15F 15F - 1879-03-01
161 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal HULLATTI RF S-35-9-9076 S3599076 - 1923-07-05
162 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet IIIYEDHABE RF 7258 7258 - 1896-09-14
163 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet JAGALBET RF 10802 10802 - 1916-11-10
164 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet JAGALBET RF 7258 7258 - 1896-10-14
165 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal JANIGE RF 15F 15F - 1879-03-01
166 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani JATAGE HOSUR RF S-35-9-9076 S359076 - 1923-07-05
167 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani JATAGE HOSUR RF S-35-9-9076 9076 - 1923-07-05
168 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani JATAGE HOSUR RF S-35-9-9076 S359076 - 1923-07-05
169 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani JATAGE HOSUR RF 15F 15F - 1879-03-01
170 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani JATAGE RF 15F 15F - 1879-03-01
171 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani JATAGE RF S/35/9076 9076 - 1923-07-05
172 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal JAULI RF 15F 15F - 1879-03-01
173 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal JAULI RF S-35-9-9076 S3599076 - 1923-07-05
174 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal JOGANKOP RF 15F 15F - 1879-03-01
175 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal JOGANKOP RF AFD 185 FAF 59 15F - 1879-03-01
176 Kanara Haliyal Dandeli Joida JOIDA RF 7258 7258 - 1896-09-17
177 Kanara Haliyal Dandeli Joida JOIDA RF 889 889 - 1910-01-31
178 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani KALAAGINKOP RF 15F 15F - 1879-03-01
179 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani KALAAGINKOP RF S-35-9-9076 S359076 - 1923-07-05
180 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani KALAAGINKOP RF S-35-9-9076 S-359076 - 1923-07-05
181 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani KALAGINHATTI RF 15F 15F - 1879-03-01
182 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet KAMARA RF 333 533 - 1901-01-28
183 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet KAMRE PF 6043B 6043-B - 1908-06-25
184 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet KAMRE RF 7258 7258 - 1896-09-16
185 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet KAMRE RF AFD 33 AFT 58 AFD 33 AFT 58 - 1959-02-03
186 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal KANCHANHALLI(BUJRUK) RF 15F 15F - 1879-03-01
187 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal KANCNHALI (KHURD) RF 15F 15F - 1879-03-01
188 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani KARALHATTI RF 15F 15F - 1879-03-01
189 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani karalhatti rf s36 11681 - 1924-07-25
190 Kanara Haliyal Dandeli Joida KARAMJOIDA PF 6043B 6043B - 1908-06-17
191 Kanara Haliyal Dandeli Joida KARAMJOIDA RF 3022A 3022A - 1908-03-23
192 Kanara Haliyal Dandeli Joida KARAMJOIDA RF 7258 7258 - 1896-09-14
193 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli KARIYAMPALI RF 15F 15f - 1879-03-01
194 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani KARIYAMPALI RF 15F 15F - 1879-03-01
195 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli KARIYAMPALI RF 4771A G.N.NO 4771-A - 1910-05-27
196 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet KASARLE PF 6043B 6043-B - 1908-06-25
197 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet KASARLE RF 7258 7258 - 1896-09-14
198 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet KASARWADI RF 7258 7258 - 1896-09-14
199 Kanara Haliyal Dandeli Joida KATEL RF 7258 7258 - 1896-09-14
200 Kanara Haliyal Dandeli Joida KATELI PF 6043B 6043B - 1908-06-17
201 Kanara Haliyal Dandeli Joida KATELI RF 7258 7258 - 1896-09-14
202 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal KAWALWAD RF 15F 15F - 1879-03-01
203 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal KAWALWAD RF AFD/185/FAF/59 AFD 185 FAF 59 - 1959-07-03
204 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal KAWALWAD RF S-35-9-9076 S3599076 - 1923-07-05
205 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal KERWAD RF 15F 5470 - 1914-06-12
206 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal KERWAD RF 15F 15F - 1879-03-01
207 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli KERWAD RF 15F 15f - 1879-03-01
208 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal KERWAD RF 5470 5470 - 1914-06-12
209 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal KERWAD RF S/35/9/9076 9076 - 1923-07-12
210 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal KESARODGA RF 15F 15F - 1879-03-01
211 Kanara Haliyal Ganeshgudi Barchi KESARODGA RF 889 889 - 1910-02-03
212 Kanara Haliyal Ganeshgudi Barchi KESARODGE RF 15F 15-F - 1879-03-01
213 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal KESAROLI RF 15F 15F - 1879-03-01
214 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal KHAMDALI RF 15F 15F - 1879-03-01
215 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal KHAMDALI RF S-35-9-8391 S3598391 - 1950-03-03
216 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli KONADA RF 7258 7258 - 1896-09-14
217 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet KONADE (SUPA) 3022A 3022-A - 1908-03-23
218 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet KONADE(SUPA) 7258 7258 - 1896-09-14
219 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli KONDAPA RF 7258 7258 - 1896-09-14
220 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat KONSETH PF 6043B 6043B - 1908-06-25
221 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat KONSETH RF 12798 12798 - 1915-12-01
222 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat KONSETH RF 3022A 3022 - 1908-03-26
223 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat KONSETH RF 7258 7258 - 1896-09-17
224 Kanara Haliyal Dandeli Joida KUKRE KURWADI PF 6043B 6043B - 1908-06-17
225 Kanara Haliyal Dandeli Joida KUKRE KURWADI RF 7258 7258 - 1896-09-14
226 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli KULAGI RF 15F 15 F - 1879-03-01
227 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli KUMBARKOPPA 15F 15f - 1879-03-01
228 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli KUMBARKOPPA 889 889 - 1910-03-02
229 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli KUMBARKOPPA(HOSA) 15F 15 F - 1879-03-01
230 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani KUMBHARKOP RF 15F 15F - 1879-03-01
231 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani KUMBHARKOP RF S-35-9-9076 9076 - 1923-07-05
232 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet KUMBRAL RF 3022A 3022-A - 1908-03-26
233 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet KUMBRAL RF 7258 7258 - 1896-09-14
234 Kanara Haliyal Ganeshgudi Barchi KUNDALGAON RF 7258 7258 - 1896-09-14
235 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat KUNGINI PF 6043B 6043B - 1908-06-25
236 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat KUNGINI RF 7258 7258 - 1896-09-17
237 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet KURANDI RF 7258 7258 - 1896-09-14
238 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal KURIGADE RF 15F 15F - 1879-03-01
239 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani KYATANKERI RF 15F 15F - 1879-03-01
240 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani KYATANKERI RF S-35-9-9076 S359076 - 1923-07-05
241 Kanara Haliyal Haliyal Bhagwati MACHAPUR RF 15F 15F - 1879-03-01
242 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal MADANHALLI RF 15F 15F - 1879-03-01
243 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal MAGWAD RF 15F 15F - 1879-03-01
244 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal MAGWADA RF S-35-9-9076 S3599076 - 1923-07-12
245 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani MAINOL RF 15F 15F - 1879-03-01
246 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani MAINOL RF 889 889 - 1910-01-31
247 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet MALAMBE RF 3022A 3022-A - 1908-03-23
248 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet MALAMBE RF 7258 7258 - 1896-09-14
249 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani MALWAD RF 15F 15F - 1879-03-01
250 Kanara Haliyal Haliyal Bhagwati MALWAD RF 15F 15F - 1879-03-01
251 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal MALWADI RF 15F 15F - 1879-03-01
252 Kanara Haliyal Haliyal Bhagwati MAVINKOP RF 15F 15F - 1879-03-01
253 Kanara Haliyal Haliyal Bhagwati MAVINKOP RF AFD 185 FAF 59 AFD185FAF 59 - 1959-07-03
254 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet MIRASHI-KUMBELI RF 7258 7258 - 1896-09-14
255 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet MIRASKUMBHELI RF 3022A 3022-A - 1908-03-26
256 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal MODAGERI RF 15F 15F - 1879-03-01
257 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli MOVALINGE RF 7258 7258 - 1896-11-14
258 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal MUGADKOP RF 15F 15F - 1879-03-01
259 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal MUNDaki RF 15F 15F - 1879-03-01
260 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal MUNDAVAD RF 15F 15F - 1879-03-01
261 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal MURAKWAD RF 15F 15f - 1879-03-01
262 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal MURAKWAD RF D-MISC 647 D-Misc 647 - 1920-04-15
263 Kanara Haliyal Dandeli Joida MYSODA RF 7258 7258 - 1896-09-14
264 Kanara Haliyal Dandeli Joida NAGARI RF 3022A 3022A - 1908-03-23
265 Kanara Haliyal Dandeli Joida NAGARI RF 7258 7258 - 1896-09-17
266 Kanara Haliyal Dandeli Joida NAGODA RF 3022A 3022A - 1908-03-23
267 Kanara Haliyal Dandeli Joida NAGODA RF 7258 7258 - 1896-09-14
268 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal NANDIGADDE RF 15F 15F - 1879-03-01
269 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal NANDIGADDE RF S-35-9-9076 S3599076 - 1923-07-12
270 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani NARANHALI RF 15F 15F - 1879-03-01
271 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani NARANHALI RF 889 889 - 1910-01-31
272 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani nilveani rf 614 614 - 1925-06-18
273 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani NILWINI RF 15F 15F - 1879-03-01
274 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal NIRALGA RF 15F 15F - 1879-03-01
275 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal NIRALGA RF 8061 8061 - 1917-07-03
276 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal PALA RF 15F 15F - 1879-03-01
277 Kanara Haliyal Dandeli Joida PANJELI PF 6043B 6043B - 1908-06-17
278 Kanara Haliyal Dandeli Joida PANJELI RF 2656-66396-E FLD265666396 - 1956-07-03
279 Kanara Haliyal Dandeli Joida PANJELI RF 3022A 3022A - 1908-03-23
280 Kanara Haliyal Dandeli Joida PANJELI RF 7258 7258 - 1896-09-14
281 Kanara Haliyal Dandeli Joida PANJELI RF889 889 - 1910-01-31
282 Kanara Haliyal Dandeli Joida PATE RF 7258 7258 - 1896-09-14
283 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat PAYASWADI RF 12798 12798 - 1915-12-01
284 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat PAYASWADI RF 3022A 3022A - 1908-03-26
285 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat PAYASWADI RF 7258 7258 - 1896-09-17
286 Kanara Haliyal Ganeshgudi Tinaighat PAYASWADI RF S-36-9-2533 2533(a) - 1935-02-22
287 Kanara Haliyal Dandeli Joida PHANASKHAND PF 6043B 6043B - 1908-06-17
288 Kanara Haliyal Dandeli Joida PHANASKHAND RF 7258 7258 - 1896-09-14
289 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli PHANSOLI RF 15F 15F - 1879-03-01
290 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli PHANSOLI RF 15F 15 F - 1879-03-01
291 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli PRADHANI RF 10035 10035 - 1918-10-10
292 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli PRADHANI RF 3022A 3022-A - 1908-03-26
293 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli PRADHANI RF 7258 7258 - 1896-09-17
294 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani PUR RF 15F 15F - 1879-03-01
295 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet PUSHELI RF 7258 7258 - 1896-09-14
296 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal RAMPUR RF 15F 15F - 1879-03-01
297 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal RAMPUR RF S-35-9-9076 S3599076 - 1923-07-05
298 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani RAYAPATTAN RF 15F 15F - 1879-03-01
299 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani SAMBRANI RF 15F 15F - 1879-03-01
300 Kanara Haliyal Dandeli Joida SAMJOIDA RF 3022A 3022A - 1908-03-23
301 Kanara Haliyal Dandeli Joida SAMJOIDA RF 7258 7258 - 1896-09-14
302 Kanara Haliyal Dandeli Joida SANGVE PF 12489 1289 - 1908-12-10
303 Kanara Haliyal Dandeli Joida SANGVE RF 7258 7258 - 1896-09-17
304 Kanara Haliyal Dandeli Joida SANGVE RF 3022A 3022A - 1908-03-26
305 Kanara Haliyal Dandeli Joida SANNGVE PF 6043B 6043B - 1908-06-25
306 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal SATMANI RF 15F 15F - 1879-03-01
307 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet SEETAWADA RF 10615 10615 - 1915-10-05
308 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet SHINDOLI PF 6043B 6043-B - 1908-06-25
309 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet SHINDOLI RF 7258 7258 - 1896-09-14
310 Kanara Haliyal Ganeshgudi Barchi SHINGARGANUM RF 889 889 - 1910-02-03
311 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli SHINGARGAON RF 7258 7258 - 1896-09-14
312 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal SHINGATGER RF 15F 15F - 1879-03-01
313 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani SIDDAPUR RF 15F 15F - 1879-03-01
314 Kanara Haliyal Ganeshgudi Barchi SINGARGAON RF 3022A 3022-A - 1908-03-26
315 Kanara Haliyal Ganeshgudi Barchi SINGARGAON RF 7258 7258 - 1896-09-14
316 Kanara Haliyal Ganeshgudi Barchi SINGATAGERI RF 1419 1419 - 1918-02-12
317 Kanara Haliyal Ganeshgudi Barchi SINGATAGERI RF 15F 15-F - 1879-03-01
318 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet SITWADE RF 7F 7F - 1879-03-01
319 Kanara Haliyal Dandeli Joida SULAVALI PF 6043B 6043B - 1908-06-17
320 Kanara Haliyal Dandeli Joida SULAVALLI RF 7258 7258 - 1896-09-14
321 Kanara Haliyal Dandeli Joida SUPA RF 7258 7258 - 1896-09-14
322 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli TATGERA RF 15F 15f - 1879-03-01
323 Kanara Haliyal Haliyal Bhagwati TATTIGERI RF 15F 15F - 1879-03-01
324 Kanara Haliyal Haliyal Bhagwati TATTIGERI VF614 614 - 1925-06-18
325 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal TATWANI RF 15F 15F - 1879-03-01
326 Kanara Haliyal Haliyal Haliyal TEGINHALLI RF 15F 15F - 1879-03-01
327 Kanara Haliyal Haliyal Bhagwati THAKARBASAPUR RF 15F 15F - 1879-03-01
328 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet TIMBOLI PF 6043B 6043-B - 1908-06-25
329 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet TIMBOLI RF 7258 7258 - 1896-09-14
330 Kanara Haliyal Haliyal Sambrani TIPPANGERI RF 15F 15F - 1879-03-01
331 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet TITVALI PF 6043B 6043-B - 1908-06-26
332 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet TITVALI RF 3022A 3022-A - 1908-03-26
333 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet TITVALI RF 7258 7258 - 1896-09-14
334 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli USODA RF 7258 7258 - 1896-09-14
335 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet VAIJAGAON PF 6043B 6043-B - 1908-06-25
336 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet VAINI PF 6043B 6043-B - 1908-06-25
337 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet VELIF KUMBELI RF 7258 7258 - 1896-09-14
338 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet VILIYEDABE PF 6043B 6043-B - 1908-06-25
339 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet VIRKHOL RF 3022A 3022-A - 1908-03-26
340 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet VIRKHOL RF 7258 7258 - 1896-09-14
341 Kanara Haliyal Dandeli Virnoli VIRNOLI RF 7258 7258 - 1896-09-17
342 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli VITNAL RF 15F 15f - 1879-03-01
343 Kanara Haliyal Ganeshgudi Barchi VITNAL RF 15F 15-F - 1879-03-01
344 Kanara Haliyal Dandeli Dandeli VITNAL RF 7534 7534 - 1898-11-22
345 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet WADE RF 7258 7258 - 1896-09-14
346 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet WAIJGAON RF 7258 7258 - 1896-09-14
347 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet WAINI RF 7258 7258 - 1896-09-14
348 Kanara Haliyal Ganeshgudi Jagalbet WARANDA RF 7258 7258 - 1896-09-14