ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಶ್ರೀ. ಗಣಪತಿ ಕೆ ಭಾ.ಅ.ಸೇ.

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮೂರಕಟ್ಟೆ, ಪ್ರಭಾತನಗರ, ಹೊನ್ನಾವರ -581334
08387220235
dcf.honavar@gmail.com

ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ

ಹೊನ್ನಾವರ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗ ಭಟ್ಕಳ, ಹೊನ್ನಾವರ ಮತ್ತು ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತಾರ 1,40,901 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ವೃತ್ತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು 71 ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ (1,925.26 ಚ.ಕಿ.ಮೀ.) ವಿಭಾಗ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಶರಾವತಿ, ಅಘನಾಶಿನಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾವಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ನದಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಭಾಗ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ 3,500 ಮಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 4,000 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊನ್ನಾವರ, ಭಟ್ಕಳ ಮತ್ತು ಕುಮಟಾ ಈ ಮೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಹಾಗೇ ಭಟ್ಕಳ, ಮಂಕಿ. ಹೊನ್ನಾವರ, ಗೆರುಸೊಪ್ಪಾ, ಕುಮಟಾ, ಕತಗಾಲ ಮತ್ತು ಹಿರೇಗುತ್ತಿ ಈ ಏಳು ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗ 28 ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 79 ಬೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊನ್ನಾವರ ಮತ್ತು ಕತಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟಿಂಬರ್‌ ಡಿಪೋಗಳಿವೆ. ಹೊನ್ನಾವರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮೂಲತಃ ಅರೆ ನಿತ್ಯ ಹಸಿರು, ನಿತ್ಯಹಸಿರು ಮತ್ತು ಉಪ ತೇವಾಂಶ ಭರಿತ ಎಲೆಯುದುರುವ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಡ್ಲಾ ವನಗಳಿವೆ.

ಹೊನ್ನಾವರ ವಿಭಾಗದ ನಕ್ಷೆ

--%>

ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳು

ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ