A- A A+
(ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ) ಮಾನವ - ಆನೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ- 2024

ವನ್ಯಮೃಗಗಳಿಂದ ಜಾನುವಾರು ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ವನ್ಯಮೃಗಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪ್ರಾಣಿ-ಮನುಷ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಖಾಸಗಿ ಜಮೇನಿನಲ್ಲಿನ ಮರಗಳ ಕಡಿತಲೆ

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮರ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೊಳಕೆ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ (ಕೃಅಪ್ರೋಯೋ)

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ