ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಫ್ಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಇರುವ ವೆಬ್ ಆಧರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಬಳಕೆದಾರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಂತ -1 ಮತ್ತು ಹಂತ -2 ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮುನ್ನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಸಬಹುದು.


ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು, ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ >>