A- A A+
(ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ) ಮಾನವ - ಆನೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ- 2024 ಅಪೆಕ್ಸ್‌ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: KFD/HOFF/B9(MSC)/1/2020-PnR-KFD dated: 06/07-06-2024 ಗೆ ಪೂರಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ [II] ದಿನಾಂಕ: 08-07-2024 ಅಪೆಕ್ಸ್‌ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: KFD/HOFF/B9(MSC)/1/2020-PnR-KFD dated: 06/07-06-2024 & ಪೂರಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: 02-07-2024 ರನ್ವಯ ಜರಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು.- ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ- ದಿನಾಂಕ: 05-07-2024 ರಂತೆ 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ/ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾದ ಆದೇಶ/ಹಿಂಬರಹಗಳನ್ನು ವೀಕs್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
(ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ) ಮಾನವ - ಆನೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ- 2024

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಪಡೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಹುದ್ದೆ/ಕೇಡರ್ ಅನುಮೋದಿತ ವೃಂದ ಬಲ ಕಾರ್ಯ ನಿರತ ವೃಂದ ಬಲ
ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ 164 112
ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ 356 278
ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 765 669
ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 2734 2601
ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರು 3994 3263
ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು 1177 774
ಆನೆ ಮಾವುತ 132 90
ಆನೆ ಕಾವಡಿಗ 122 56
ಆನೆ ಜಮೇದಾರ 8 8
ಹಿರಿಯ ಚಾಲಕರು 49 49
ಚಾಲಕರು 196 88
ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ 9 0
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು 2 0
ಚಿತ್ರ ಪೊಜೆಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕರು 7 0
ಕ್ರೇನ್ ಚಾಲಕ 2 0
ನಕ್ಷೆಗಾರರು ವರ್ಗ-1 4 4
ನಕ್ಷೆಗಾರರು ವರ್ಗ-2 27 5
ಒಟ್ಟು 9748 7997

ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹುದ್ದೆ/ಕೇಡರ್ ಅನುಮೋದಿತ ವೃಂದ ಬಲ ಕಾರ್ಯ ನಿರತ ವೃಂದ ಬಲ
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 5 4
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 11 5
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 69 59
ಅಧೀಕ್ಷಕರು 194 161
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 639 450
ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು 22 16
ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ 107 27
ಹಿರಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 524 339
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ 107 27
'ಡಿ' ಗುಂಪು 893 730
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ 1 1
ಒಟ್ಟು 2572 1819

ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಹುದ್ದೆ/ಕೇಡರ್ ಅನುಮೋದಿತ ವೃಂದ ಬಲ ಕಾರ್ಯ ನಿರತ ವೃಂದ ಬಲ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 9748 7997
ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 2572 1819
ಒಟ್ಟು 12320 9816