A- A A+
ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಆದ್ಯರ್ಪಣೆ- ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ

ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ

ಪ್ರತಿ ವೃತ್ತವನ್ನು ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಒಂದೋ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಅಥವಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗವೂ ಇದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮುಅಸಂ ಇವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಅ ವಿಭಾಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಭೂಪ್ರದೇಶದ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗ, ವಲಯ, ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಬೀಟ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರುಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿಭಾಗ ಆಧಾರಿತ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಕ್ಷೆ

ವೃತ್ತಗಳು

ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು

ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು

ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋಡಿ