ಕನ್ನಡ   Follow Us On:
 
VISITING FORESTS Home > Visiting Forests > Forest Rest Houses
Forest Rest Houses
Sl No Name of the Forest Rest House Name of the Division Sl No Name of the Forest Rest House Name of the Division
1 Mudigere Silviculturist, Bengaluru 83 Gangothri-Nagarhole Nagarhole WL Hunsur
2 Sanky Bengaluru Rural 84 Kaveri-Nagarhole Nagarhole WL Hunsur
3 Malleswaram Bengaluru Urban 85 Cottage-Nagarhole Nagarhole WL Hunsur
4 Yengainakere Bengaluru Rural 86 Kallahalla Nagarhole WL Hunsur
5 Soligere Bengaluru Rural 87 Balekovu Nagarhole WL Hunsur
6 Sangam Bengaluru Rural 88 Kolchar Mangaluru
7 Kadushivanahalli Bengaluru Rural 89 Kollamogru Mangaluru
8 Bilidale Bengaluru Rural 90 Mannagundi Mangaluru
9 Dinnahalli Kolar 91 Navoor Mangaluru
10 Gajaldinne Kolar 92 Panja Mangaluru
11 Sunnakal Kolar 93 Puttur Mangaluru
12 Thoppanahalli Kolar 94 Sunkadakatte Mangaluru
13 Thavaraghalli Belagavi 95 Sullia Mangaluru
14 Shiroli Belagavi 96 Kervase Kundapur
15 Londa Belagavi 97 Jadkala Kundapur
16 Khanapur Belagavi 98 Naaravi Kundapur
17 Ranebennur Gadag 97 Jadkala Kundapur
18 Belagavi Belagavi 100 Kalkeri Dharwad
19 Badami Bagalkot 101 Honkana Dharwad
20 Vijayapura Bagalkot 101 Dharwad old Dharwad
21 Gangajal Haveri 102 Dharwad Dharwad
22 Ramdurga Ghataprabha 104 Bhagavath Haliyal
23 Kanavihalli Bellari 105 Haliyala Old Haliyal
24 Bettada Malleswara Bellari 106 Jala Darshini Haliyal
25 Bellari Bellari 107 Jinchakada Haliyal
26 Gunda Bellari 108 Kaavalwaada Haliyal
27 Sandur Bellari 109 Kulagi Haliyal
28 Jogimatti Chitradurga 110 Virnoli Haliyal
29 Holalkere Chitradurga 111 Belkai Yellapur
30 Challekere Chitradurga 112 Chipgeri Yellapur
31 Bommagondanakere Chitradurga 113 Ganesh Gudi Yellapur
32 Kondajji Chitradurga 114 Gunjavathi Yellapur
33 Gande Katte Hassan 115 Kaathoor Yellapur
34 Jajoor Hassan 116 Kirwatti Yellapur
35 Yelagunda Hassan 117 Vadehukkali Forest Rest House Yellapur
36 Manchaladore Tumakuru 118 Namada Chilume Tumakuru
37 Bellara Hassan 119 Yellapura Forest Rest House Yellapur
38 Kadu Borana Halli Hassan 120 Hattigeri Forest Rest House Karwar
39 Thimlapura Hassan 121 Joyda Forest Rest House Karwar
40 Chamundi Mysuru 122 Kadra Karwar
41 Doddabyranakuppe Mysuru 123 Kodibagh Karwar
42 Kaimara Mysuru 124 Myagani Karwar
43 Hediyala Mysuru 125 Naaythi Karwar
44 Yerahalli Mysuru 126 Ramanaguli Karwar
45 Sandal Kote Mysuru 127 Bhatkal Honnavar
46 Metikuppe Mysuru 128 Gersoppa Honnavar
47 Nelligere Mandya 129 Hadwalli Honnavar
48 Hulikere Mandya 130 Hireguthi Honnavar
49 Billur Kollegal 131 Kasaragod Honnavar
50 Burude Kollegal 132 Kirthigadde Honnavar
51 Cowdalli Kollegal 133 Nisalner Honnavar
52 Gopinath Kollegal 134 Shettyhalli Shivamogga
53 Mahadeswara Kollegal 135 Sirigere Shivamogga
54 Ponnaji Kollegal 136 Mandagadde Shivamogga
55 Palaar Kollegal 137 Benavalli Shivamogga
56 Bedaguli Chamarajanagar 138 Bellur Shivamogga
57 Billigiriranga Betta Chamarajanagar 139 Sukalahatti Bhadravati
58 Boodipadaga Chamarajanagar 140 Gangoor Bhadravati
59 Kyathedevaragudi Chamarajanagar 141 Kemmannagundi Bhadravati
60 Mayur Bandipur WL 142 Ubrani Bhadravati
61 Papeeha Bandipur WL 143 Joldal Bhadravati
62 Vanaranjini PT, Mysuru 144 Umbalebyle Bhadravati
63 Vanashree Bandipur WL 145 Muthodi I Chikkamagaluru
64 Vanasuma Bandipur WL 146 Muthodi II Chikkamagaluru
65 Kokila Bandipur WL 147 Kasave Chikkamagaluru
66 Harini Bandipur WL 148 Sangameswara Chikkamagaluru
67 Gajendra Bandipur WL 149 Seegekhan Chikkamagaluru
68 Dormitory II Bandipur WL 150 Tuppur Sagar
69 Dormitory I Bandipur WL 151 Soraba Sagar
70 Madikeri Madikeri 152 Nagavalli Sagar
71 Chithal Bandipur WL 153 Kudigere Sagar
72 Makuta Bandipur WL 154 Koopagadde Sagar
73 Mundrotu Madikeri 155 Jog Forest Sagar
74 Sampaje Madikeri 156 Hulikal Sagar
75 Talakavery Madikeri 157 Chikkagrahara Koppa
76 Dubare Madikeri 158 Medinadka Mangaluru
77 Muthur Nagarhole WL Hunsur 159 Kalasa Koppa
78 Nagarhole Nagarhole WL Hunsur 160 Bale Honnur Koppa
79 Dormitory Wing-I Nagarhole WL Hunsur 161 Koppa Koppa
80 Thithimati Virajpet 162 Muthinakoppa Koppa
81 Bidar Koppa 163 Malaya Maruth(Charmudi) Chikkamagaluru
82 Gundia Mangaluru

  Forests
Forest Definition
Forest Area
Forest Diversity
Forest Resources
Forest Types
  WildLife
Tiger Reserves
Sanctuaries
Safaries & Zoo
National Parks
Community Reserves
Conservation Reserves
Management Plans
WildLife Notification
  Schemes and Projects
Plan Schemes
Centrally Sponsored Schemes
Central Plan Schemes
Distrcit Sector Schemes
Other Programmes - Non-Plan Schemes
 JFPM & Farm Forestry
Joint Forest Planning Management
Species and Planting Technique Models
Tree Patta
Institutional Planting
Nurseries of KFD
Social Forestry
Krushi Aranya Prothsaha Yojane
Village Forest Committee
  Boards & Authorities
Karnataka Cashew Development Corporation
Karnataka Ecotourism Board
Karnataka Forest Development Corporation
Karnataka Medicinal Plant Authority
Karnataka State Biodiversity Board
Karnataka State Forest Industries Corporation
EMPRI
Jungle Lodges & Resorts
Lake Development Authority
  Visiting Forests
Interpretation Centres
Trek Routes
Places of Interest
Forest Rest Houses
Do's and Dont's
  How Do I
Get wood, bamboo, cane, sandalwood allotment on retail sale?
Claim ex-gratia relief for crop damages, injuries, death etc ?
Get tree felling permissions ?
Get permission for film shooting trekking in forest area?
Purchase Seedling