English     ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
 
ವನ್ಯಜೀವಿ ಮುಖಪುಟ > ವನ್ಯಜೀವಿ > ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು
ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್ಇಇ 119 ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ 2008 ದಿನಾಂಕ 03-10-2008ರಂತೆ 55.87 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಿಲ್ಲಕಲ್ಲು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ದಾರೋಜಿ ಕರಡಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ 26.85 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ದಾರೋಜಿ ಕರಡಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 82.72 ಕಿ.ಮೀ. ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಹೊಸದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ಪಿ ಕಾಯಿದೆ, 1972ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚ.ಕಿಮೀ.) ದಿನಾಂಕ/ವರ್ಷ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ(ಚ.ಕಿಮೀ) ಷರಾ
1 Adichunchanagiri Peacock Sanctuary, Mandya Dist Section 26 (A) ( 1 ) No.FEE-56-FWL-96, dated: 01-09-1998 0.840 Final Notification
2 Arbithittu Wildlife Sanctuary, Mysore Dist. Section 18 No. AHFFD 3 FWL 85 30-04-1985 13.500 Final Notification
3 Attiveri Bird Sanctuary, Uttara Kannada & Dharwad Dist. Section 26 A (1) (a) No.FEE-17-FWL-99, dated: 17-08-2000 2.230 Final Notification
4 Bhadra Wildlife Sanctuary, Chikmagalur Dist. Section 26 ( A ) ( b )
Section 26 ( A ) ( b )
No.FEE-58-FWL-96, dated: 09-03-1998
No.FEE-177-FWL-2008(1) to 2008(6), dated: 28-04-2010
500.160 Final Notification
5 Bramhagiri Wildlife Sanctuary, Kodagu Dist. Section 26 A (1) (b) No.FEE-29-FWL-2013, dated: 29-07-2013 181.290 Final Notification
6 BRT Wildlife Sanctuary, Chamarajanagar Dist. Section 26 ( A) (b) No.FEE-57-FWL-94, dated: 13-06-1994 539.520 Final Notification
7 Cauvery Wildlife Sanctuary, Ramanagar & Chamrajanagar Dist.
Section 26 ( A)
No.FEE-166-FWL-94, dated: '03-08-1994
No.FEE-302-FWL-2011-(IV), dated: 27-12-2011
Final Notification
8 Dandeli Wildlife Sanctuary, Uttara Kannada Dist. Section 26 ( A) (3)
Section 26 ( A)
No.FEE-58-FWL-96, dated: '09-03-1998
No.FEE-302-FWL-2011-(I), dated: 27-12-2011
886.410 Final Notification
Final Notification
9 Daroji Bear Sanctuary, Bellary Dist. Section 26 A (b)/Section 26 A (b) No.Apaji-139-FWL-91, dated: 17-10-1994
No.FEE-119-FWL-2008, dated: 03-10-2008
82.720 Final Notification
Final Notification
10 Ghataprabha Bird Sanctuary, Belgaum Dist. Section 26 A (1) (a) No.FEE-58-FWL-96, dated: 08-07-1999 29.780 Final Notification
11 Gudavi Bird Sanctuary, Shimoga Dist Section 26 A (1) (a) No.FEE-220-FWL-99, dated: 04-09-2000 0.730 Final Notification
12 Melkote Wildlife Sanctuary, Mandya Dist Section 26 ( A) (b) No.FEE-58-FWL-96, dated: 09-03-1998 49.820 Final Notification
13 Mookambika Wildlife Sanctuary, Shimoga & Udupi Dist. Section 18 /Section 26 ( A) No.KFD-48-FWL-74, dated: 22-05-1978/No.FEE-302-FWL-2011-(III), dated: 27-12-2011 370.370 Final Notification
14 Nugu Wildlife Sanctuary, Mysore Dist. Section 26 ( A) (b) No.FEE-58-FWL-96, dated: 09-03-1998 30.320 Final Notification
15 Pushpagiri Wildlife Sanctuary, Kodagu Dist. Section 26 A (b) No.FEE-57-FWL-94, dated: 13-06-1994 102.920 Final Notification
16 Ranebennur Black Buck Sanctuary, Haveri Dist. Section 18 No.AFD-58-FWL-74, dated: 12-06-1975 119.000 Final Notification
17 Ranganathittu Bird Sanctuary, Mandya Dist. Section 26 A ( 1) (a) No.FEE-58-FWL-96, dated: 01-09-1998 0.670 Final Notification
18 Sharavathi Wildlife Sanctuary,Shimoga Dist Section 18 No.AFD-22-FWL-74, dated: 28-06-1978 431.230 Final Notification
19 Shettihalli Wildlife Sanctuary, Shimoga Dist Section 18 No.AFD-47-FWL-74, dated: 25-01-1977 395.600 Final Notification
20 Someswara Wildlife Sanctuary, Udupi & Shimoga Dist. Section 18/Section 26 A (b) No.AFD-51-FWL-76, dated: 12-10-1979/No.FEE-302-FWL-2011-(V), dated: 27-12-2011 314.250 Final Notification
21 Talacauvery Wildlife Sanctuary, Kodagu Dist. Section 26 A (b) No.FEE-57-FWL-94, dated: 13-06-1994 105.590 Final Notification
22 Bhimgad wildlife sanctuary, Belgaum Dist. Section 26 A (b) No.FEE-10-FWL-2009, dated: 28-11-2011 190.420 Final Notification
23 Rangayyanadurga Four horned Antelope Sanctuary, Davangere Dist Section 26 A (b) No.FEE-240-FWL-2010, dated: 10-01-2011 77.230 Final Notification
24 Chincholi Wildlife Sanctuary, Kalburgi Dist. Section 26 A (b) No.FEE-224-FWL-2011, dated: 28-11-2011 134.880 Final Notification
25 Ramadevara Betta Vulture Sanctuary, Ramanagara Dist. Section 26 A (b) No.FEE-234-FWL-2008, dated: 30-01-2012 3.460 Final Notification
26 Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary, Chamrajanagar Dist. Section 26 A (1) (b) FEE 90 FWL 2013 Dt.07-05-2013 906.187 Final Notification
27 Gudekote Sloth Bear Sanctuary, Bellary Dist. Section 26 A (b) FEE 72 FWL 2013 Dt.11-11-2013 47.610 Final Notification
28 Jogimatti Wildlife Sanctuary, Chitradurga Dist. Section 26 A (b) FEE 77 FWL 2015 Dt.23-12-2015 100.480 Final Notification
29 Yadahalli Chinkara Wildlife Sanctuary, Bagalkote Dist. Section 26 A (b) FEE 204 FWL 2015 Dt.23-12-2015 96.360 Final Notification
30 Thimlapura Wildlife Sanctuary, Tumkur Dist. Section 26 A (b) FEE 301 FWL 2015-1 Dt.16-01-2016 50.860 Final Notification
Sub total=6,791.967

  ಅರಣ್ಯ
ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಅರಣ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ
ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಅರಣ್ಯ ವಿಧಗಳು
  ವನ್ಯಜೀವಿ
ಹುಲಿ ಮೀಸಲು
ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು
ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ಮೃಗಾಲಯಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು
ಸಮುದಾಯ ಮೀಸಲುಗಳು
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಸಲುಗಳು
ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು
ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
  ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು
ರೂಪುರೇಷೆ ಯೋಜನೆಗಳು
ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಗಳು
ಕೇಂದ್ರ ರೂಪುರೇಷೆ ಯೋಜನೆಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು
ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು
 ಜೆ ಎಫ್ ಪಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ
ಜಂಟಿ ಅರಣ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸಸಿಗಳ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮಾದರಿಗಳು
ಮರ ಪಟ್ಟಾ
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನೆಡುವಿಕೆ
ಇಲಾಖಾ ನರ್ಸರಿಗಳು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ
ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ
ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳು
  ಅರಣ್ಯ ನಿಗಮಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋಡಂಬಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂಡಳಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಕರ್ನಾಟಕ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕ ನಿಗಮ
ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ & ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು
ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧೀಕಾರ
  ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಭೇಟಿ
ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್
ಅರಣ್ಯ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ಥಳಗಳು
ಅರಣ್ಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು
Dos and Dont's
  ನಾನು ಹೇಗೆ
ಮರ, ಬಿದಿರು, ಬೆತ್ತ, ಶ್ರೀಗಂಧದವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ?
ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ, ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಪರಿಹಾರ ಬಗ್ಗೆ?
ಮರ ಕಟಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ?
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕಿಂಗ್, ಚಿತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ?
ದೂರು ಅಥವಾ ಮನವಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ?
ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ?