English     ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
 
ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶಗಳು ಮುಖಪುಟ > ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳು > ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶಗಳು
ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶಗಳು

ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ dt 20-07-2019.

  ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ನಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು. ದಿ: 05-01-18

  ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಇವರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

  ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಿಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

  ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ .DPAR 184 SFP 2015 ದಿ||.30.06.2016

  ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ Order No.DPAR 209 SFP 2015 ದಿ||.30.06.2016

 ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ(Hyd-Kar) ತಾ|| 05.01.2016

 ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ(General) ತಾ|| 05.01.2016

 ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ತಾ|| 28.03.2016

 ವ.ಅ.ಅ ಇಂದ ಎಸಿಎಫ್ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ತಾ|| 07-01-2016

 ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ - ವ.ಅ.ಅ ಇಂದ ಎಸಿಎಫ್ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ತಾ|| 07-01-2016

 ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ - ವ.ಅ.ಅ ಇಂದ ಎಸಿಎಫ್ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ತಾ|| 04-12-2015

 ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ತಾ|| 28.12.2015

 ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ, ದಿನಾಂಕ: 19-11-2015

 ಡಿಸಿಎಫ್ ಬಡ್ತಿ & ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ತಾ|| 25.08.2015

  ಎಸಿಎಫ್ - ಡಿಸಿಎಫ್ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ತಾ|| 20.08.2015

  ಎಸಿಎಫ್ - ಡಿಸಿಎಫ್ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ತಾ|| 18.06.2014

  ಆರ್.ಎಫ್.ಒ ಇಂದ ಎಸಿಎಫ್ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ (ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆದೇಶ) 17.06.2014


 
 
 
  ಅರಣ್ಯ
ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಅರಣ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ
ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಅರಣ್ಯ ವಿಧಗಳು
  ವನ್ಯಜೀವಿ
ಹುಲಿ ಮೀಸಲು
ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು
ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ಮೃಗಾಲಯಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು
ಸಮುದಾಯ ಮೀಸಲುಗಳು
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಸಲುಗಳು
ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು
ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
  ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು
ರೂಪುರೇಷೆ ಯೋಜನೆಗಳು
ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಗಳು
ಕೇಂದ್ರ ರೂಪುರೇಷೆ ಯೋಜನೆಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು
ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು
 ಜೆ ಎಫ್ ಪಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ
ಜಂಟಿ ಅರಣ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸಸಿಗಳ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮಾದರಿಗಳು
ಮರ ಪಟ್ಟಾ
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನೆಡುವಿಕೆ
ಇಲಾಖಾ ನರ್ಸರಿಗಳು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ
ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ
ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳು
  ಅರಣ್ಯ ನಿಗಮಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋಡಂಬಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂಡಳಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಕರ್ನಾಟಕ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕ ನಿಗಮ
ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ & ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು
ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧೀಕಾರ
  ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಭೇಟಿ
ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್
ಅರಣ್ಯ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ಥಳಗಳು
ಅರಣ್ಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು
Dos and Dont's
  ನಾನು ಹೇಗೆ
ಮರ, ಬಿದಿರು, ಬೆತ್ತ, ಶ್ರೀಗಂಧದವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ?
ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ, ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಪರಿಹಾರ ಬಗ್ಗೆ?
ಮರ ಕಟಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ?
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕಿಂಗ್, ಚಿತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ?
ದೂರು ಅಥವಾ ಮನವಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ?
ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ?