English     ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
 
ನಾನು ಹೇಗೆ ಮುಖಪುಟ > ನಾನು ಹೇಗೆ > ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ, ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಪರಿಹಾರ ಬಗ್ಗೆ? > ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗಾಗಿ
ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗಾಗಿ

1. ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಧನ (ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಯಾವುದು?

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಪಜೀ 143 ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ 2010 ದಿನಾಂಕ 03-08-2011 ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಪಜೀ 109 ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ 2014 ದಿನಾಂಕ 13-08-2014 ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅಪಜಿ 130 ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಲ್ 2016 ದಿನಾಂಕ 19-09-2016ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

2. ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಧನ (ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ) ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಯಾರು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ?

ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಆಗಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಮೃಗದಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕನು ಕೃಪಾಧನ (ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ) ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಸ್ಪಷ್ಟನೆ : ಕಾಡು ಮೃಗ ಎಂಬುದು ಯಾವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿ (ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ, 1972ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 (36)ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ‘ಕಾಡು ಮೃಗ’ ಎಂದರೆ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ I ರಿಂದ Iಗಿ ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರವಾದುದೆಂದು ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ.

3. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೃಪಾಧನ (ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ) ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಮಾಡಲು ಯಾವ ದರಗಳಿವೆ?

ಗರಿಷ್ಠ 1 ಲಕ್ಷ.

4. ಕೃಪಾಧನ (ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ) ಪರಿಹಾರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವುದಾದರೂ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆ ಇದೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕನ ಸಹಿ ಅಥವಾ ಎಡಗೈ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಖಾಲಿ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹುಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮುಖಾಂತರ ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.Click Here

5. ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆ ಯಾವ ಯಾವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು?

ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಳೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರಬೇಕು.

6. ಕೃಪಾಧನ (ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ) ಪರಿಹಾರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು?

ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

7. ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದ ಜಮೀನಿನ ಫೋಟೋ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೇ?

ದಾಖಲೆಗಾಗಿ/ಕಡತಕ್ಕಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಳೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಲತ್ತಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.

8. ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುವುದು?

ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಆತನ ಕೈಕೆಳಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾನಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ದರವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾನಿಯು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವರಗಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯು ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹಾನಿಯು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯು ಖುದ್ದಾಗಿ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

9. ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಕೃಪಾಧನ (ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ) ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇದೆಯೇ?

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾನಿಯ ವಿವರ ನೀಡಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಕೃಪಾಧನ ನೀಡಬೇಕಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಕೃಪಾಧನ
1 ಹಾನಿಯು ರೂ. 7,500/-ರ ವರೆಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾನಿ
2 ಹಾನಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ರೂ. 7,500/- ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ರೂ. 35,000/-ದ ನಡುವೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 7,500/-(ಶೇಕಡಾ 50% ರಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಧನ) ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ರೂ. 21,250/-
3 ಹಾನಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ರೂ. 35,000/- ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 21,250/-(ಶೇಕಡಾ 30% ರಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಧನ) ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ರೂ. 1,00,000/-

10. ಭಾದಿತ ರೈತನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಕೃಪಾಧನ (ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ) ಪರಿಹಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳೇನು?

ಹಾನಿಯು ರೂ. 1,00,000/-ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಲಯ ಅರಾಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೃಪಾಧನ (ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ) ಪರಿಹಾರ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಅಧಿಕಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾನಿಯು ರೂ. 1,00,000/-ವರೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೃಪಾಧನ (ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ) ಪರಿಹಾರ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯು ರೂ. 1,00,000/-ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೃಪಾಧನ (ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ) ಪರಿಹಾರ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 9ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಭಾದಿತ ರೈತನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಕೃಪಾಧನ (ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ) ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

11. ಕೃಪಾಧನ (ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ) ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವೇಕೆ?

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಧಿಯ ಅಲಭ್ಯತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಎದುರಿಸುವ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಾನಾಬಗೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


 
  ಅರಣ್ಯ
ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಅರಣ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ
ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಅರಣ್ಯ ವಿಧಗಳು
  ವನ್ಯಜೀವಿ
ಹುಲಿ ಮೀಸಲು
ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು
ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ಮೃಗಾಲಯಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು
ಸಮುದಾಯ ಮೀಸಲುಗಳು
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಸಲುಗಳು
ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು
ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
  ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು
ರೂಪುರೇಷೆ ಯೋಜನೆಗಳು
ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಗಳು
ಕೇಂದ್ರ ರೂಪುರೇಷೆ ಯೋಜನೆಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು
ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು
 ಜೆ ಎಫ್ ಪಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ
ಜಂಟಿ ಅರಣ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸಸಿಗಳ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮಾದರಿಗಳು
ಮರ ಪಟ್ಟಾ
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನೆಡುವಿಕೆ
ಇಲಾಖಾ ನರ್ಸರಿಗಳು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ
ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ
ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳು
  ಅರಣ್ಯ ನಿಗಮಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋಡಂಬಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂಡಳಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಕರ್ನಾಟಕ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕ ನಿಗಮ
ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ & ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು
ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧೀಕಾರ
  ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಭೇಟಿ
ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್
ಅರಣ್ಯ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ಥಳಗಳು
ಅರಣ್ಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು
Dos and Dont's
  ನಾನು ಹೇಗೆ
ಮರ, ಬಿದಿರು, ಬೆತ್ತ, ಶ್ರೀಗಂಧದವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ?
ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ, ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಪರಿಹಾರ ಬಗ್ಗೆ?
ಮರ ಕಟಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ?
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕಿಂಗ್, ಚಿತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ?
ದೂರು ಅಥವಾ ಮನವಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ?
ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ?